Bli medlem

Här kan du bli medlem i en eller flera föreningar.

Medlemsavgiften i PRO varierar beroende på vilken förening du väljer. Den brukar ligga mellan cirka 300 - 400 kronor och löper per kalenderår. Nytillträdda medlemmar fr o m 1 oktober till 31 december betalar årsavgift för nästkommande år.

Fyll i dina uppgifter, efter det väljer du vilken förening du vill vara medlem i, och slutför sedan genom att betala för ditt medlemskap.
Dina personuppgifter kommer att behandlas i enlighet med GDPR.

Vänligen observera att personnumret ska skrivas ÅÅÅÅ-MM-DD, de fyra sista siffrorna skrivs i en separat ruta.  

För att komma vidare med din registrering måste du ange e-postadress eller mobilnummer.

Om du inte kommer vidare så kan det bero på att din profil inte är korrekt ifylld eller att du redan är inregistrerad. Kontakta info@pro.se eller
ring oss på 08-701 67 00 så hjälper vi dig.

 bestämmelser och villkor
Villkor måste accepteras
Ok